square
 • Wniosek o zwrot części poniesionych kosztów na wymianę we własnym zakresie stolarki okiennej
  Pobierz
 • Wniosek o wyrażenie zgody na wymianę stolarki okiennej i dofinansowanie wymiany
  Pobierz
 • Wniosek o wyrażenie zgody na wykonanie remontu-modernizacji mieszkania
  Pobierz
 • Wniosek o wyrażenie zgody na likwidacje/przeniesienie grzejnika
  Pobierz
 • Wniosek o sprawdzenie/wymianę uszkodzonego poddzielnika kosztów ciepła
  Pobierz
 • Wniosek o wydanie warunków technicznych w celu wymiany grzejnika w pomieszczeniu
  Pobierz
 • Wniosek o rozliczenie kosztów ciepła
  Pobierz
 • Wniosek o przekształcenie prawa do lokalu mieszkalnego
  Pobierz
 • Wniosek o montaż podzielnika kosztów ciepła
  Pobierz
 • Wniosek o przelanie nadpłaty wynikającej z opłat eksploatacyjnych za mieszkanie
  Pobierz
 • Oświadczenie o czasowej nieobecności w mieszkaniu właściciela
  Pobierz
 • Oświadczenie właściciela o czasowej nieobecności w mieszkaniu
  Pobierz
 • Regulamin EBOK
  Pobierz
 • Formularz zgłoszeniowy EBOK
  Pobierz
 • Deklaracja członkowska
  Pobierz
 • Mapa przeglądowa
  Pobierz