square

Gdzie i jak załatwić sprawy w LWSM Morena?

Kontakt ze Spółdzielnią

Centrala

Telefon: (58) 341 40 63

E-mail: sekretariat@morena.com.pl

Odzwiedź nas na:

 

Administracja osiedla

ul. Marusarzówny 2, lokal nr. 33  

 Telefon: (58) 348 83 31

Dział Spółdzielni zatrudniający najwięcej osób. To tu obsługuje się większość spraw i problemów, z którymi zwracają się Mieszkańcy. Administracja osiedla odpowiada za:  
sprzątanie terenu osiedla i klatek schodowych 
usuwanie drobnych awarii instalacji 
odśnieżanie 
utrzymanie terenów zielonych 
identyfikatory wjazdowe dla pojazdów 
konserwację budynków, terenów rekreacyjnych i dróg
Dział techniczny

ul. Migowska 77 A 

 Telefon: (58) 341 40 63 do 65 wew. 25 i 39 

Dział Techniczny to serce każdej spółdzielni. To on odpowiada za stan budynków i infrastruktury osiedli oraz remonty. W jego gestii znajdują się: 
plany remontowe  
nadzór nad wykonywaniem remontów  
stan techniczny budynków i innej infrastruktury 
zgody i dofinansowanie wymiany okien w mieszkaniach 
przetargi
usuwanie awarii i wymiany wind  
wydawanie zgód i warunków technicznych na prace przy instalacjach wewnętrznych (w tym dostawcy mediów, telewizji, internetu itp.)  
wydawanie zgód oraz warunków technicznych na przebudowy i remonty lokali, zabudowy balkonowe, przeróbki ścianek działowych  
obsługę służebności i zajęć terenu na potrzeby ustanawiania przejazdów oraz prowadzenia przez podmioty zewnętrzne prac na terenie Spółdzielni (dostawcy mediów itp.) 
Więcej na temat awarii:  Awarie
Dział członkowsko – samorządowy 

 ul. Migowska 77 A 

Pełni również rolę sekretariatu i kancelarii.  

Sekcja członkowska

Telefon: (58) 341 40 63 do 65 wew. 50 

Prowadzi akta wszystkich mieszkań. Udziela Mieszkańcom informacji, wydaje zaświadczenia. Odpowiada za:  
wprowadzanie zmian właścicielskich dotyczących lokali mieszkalnych 
rejestrację nowych właścicieli lokali mieszkalnych 
wydawanie zaświadczeń o prawie do lokalu  
prowadzenie rejestru Członków Spółdzielni 
Sekcja samorządowa

 ul. Migowska 77 A 

 Telefon: (58) 341 40 63 do 65 wew. 20 i 49 

Organizuje pracę Organów Spółdzielni, od posiedzeń Zarządu, przez Radę Nadzorczą po Walne Zgromadzenia. Obsługuje Mieszkańców w zakresie: 
udzielania informacji 
zapisów na dyżury Rady Nadzorczej 
odpowiedzi na pisma w sprawach członkowskich
Czynsze i media

 ul. Migowska 77 A  

Lokale mieszkalne

 Telefon: (58) 341 40 63 do 65 wew. 28

Media

 Telefon: (58) 341 40 63 do 65 wew. 14 

Lokale użytkowe

 Telefon: (58) 341 40 63 do 65 wew. 40

To tu naliczane są czynsze za lokale, księgowane wpłaty i rozliczane zużycie mediów. Mozna tu otrzymać odpowiedzi na wszelkie kwestie związane z opłatami oraz założyć konto eBOK (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta). Dział Czynszów i Rozliczeń Mediów służy pomocą w sprawach: 
naliczeń opłat 
informowania o stanie rozliczeń 
rozliczeń mediów 
rozpatrywania reklamacji 
protokołów zdawczo-odbiorczych przy sprzedaży lokali 
wystawiania faktur dla lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza 
Windykacja

 ul. Migowska 77 A 

 Telefon: (58) 341 40 63 do 65 wew. 29 i 40  

Na Dziale spoczywa obowiązek ściągania zaległych należności wobec Spółdzielni – głównie opłat za lokale. Pieniądze z opłat za lokale pozwalają Spółdzielni terminowo płacić swoje zobowiązania. Z sekcją ds. windykacyjnych warto kontaktować się w sprawach: 
informacji o zadłużeniu 
wezwań do zapłaty 
zawierania układów ratalnych 
windykacji na etapie postępowania sądowego lub egzekucyjnego
Zespół zasobów użytkowych

 ul. Migowska 77 A 

 Telefon: (58) 341 40 63 do 65 wew. 40 

Zespół Zasobów Użytkowych zarządza gruntami nadającymi się do wynajęcia oraz ponad setką lokali użytkowych. Odpowiada za ogół spraw związanych z ich najmem. 

Jak zostać członkiem LWSM Morena?

Członkostwo w Spółdzielni Mieszkaniowej związane jest z własnością lokalu. W LWSM Morena obowiązują następujące zasady związane z jego nabyciem: 

Członkostwo z mocy ustawy – ma miejsce wtedy, gdy spółdzielcze prawo do lokalu przysługuje jednej osobie, małżonkom lub osobie prawnej. 

Należy to zgłosić do Spółdzielni z dokumentem poświadczającym nabycie takiego prawa. Dotyczy to zwłaszcza otrzymania go w spadku. W przypadków umów sprzedaży informacja o zmianie właściciela trafia do Spółdzielni automatycznie. 

Członkostwo na skutek czynności prawnej – zwanej potocznie deklaracją członkowską dotyczy sytuacji, gdy właścicielami lokalu jest więcej osób niż jedna (z wyjątkiem małżonków). Aby stać się Członkiem Spółdzielni trzeba złożyć wniosek. Może nim zostać tylko jeden ze współwłaścicieli. Jeśli to grono nie wybierze swojego przedstawiciela, wyboru może dokonać Spółdzielnia, ale dopiero po upływie wyznaczonego przez nią terminu decyzji, nie krótszego niż 12 miesięcy. 

Członkostwo na skutek orzeczenia sądu – występuje w przypadku, kiedy lokal należy do kilku osób, a do Spółdzielni zgłosiła się więcej niż jedna. O tym, kto zostanie członkiem rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. 

Powyższe zasady dotyczą najczęściej występujących przypadków. W praktyce występują też rzadsze sytuacje – związane np. z nabywaniem lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub sporem współwłaścicieli o to, który z nich ma zostać Członkiem Spółdzielni. W tej drugiej sytuacji istnieje możliwość wyznaczenia pełnomocnika. 

W każdym przypadku zapraszamy do biur Spółdzielni, gdzie kompetentne osoby wyjaśnią, co zrobić w konkretnej sytuacji. 

Centrum kultury

LWSM Morena dba o aktywność kulturalną i sportowo-rekreacyjną swoich Mieszkańców. Centrum Kultury ma w ofercie kursy, warsztaty, zajęcia ruchowe dla różnych grup wiekowych. Prowadzi też kółka zainteresowań i organizuje konkursy. Zajmuje się też wynajmem sal pod działalność kulturalno-oświatową. 

ul. Nałkowskiej 3 

Telefon: (58) 347 96 17, 509 667 518 

http://ck.morena.com.pl/
Przedszkole

Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Misia Wojtka” zapewnia opiekę i naukę ponad setce dzieci. Jest placówką, w której dzieci – w niewielkich grupach i pod okiem wykwalifikowanej kadry – mogą rozwijać swoje pasje. To miejsce, które tworzą ludzie z pasją, stale podnoszący swoje kwalifikacje, kryjący wiele talentów twórczych i w którym dobro dziecka, rozwijanie jego zainteresowań i ciekawości świata oraz harmonijny rozwój fizyczno-psychiczny stanowią priorytet.  

ul. Nałkowskiej 3 

Telefon: 501 192 523

przedszkole.morena.com.pl

Jak otrzymać identyfikator parkingowy?

Aby zapobiec zajmowaniu miejsc parkingowych przeznaczonych dla członków LWSM Morena przez osoby postronne, na niektórych wprowadzono „strefy ograniczonego ruchu i parkowania”. Właścicielom mieszkań  w tych stref przysługują 2 specjalne identyfikatory parkingowe na mieszkanie, które powinny być umieszczone w widocznym miejscu w aucie. Posiadanie takiego identyfikatora pozwoli uniknąć mandatu za nieprawidłowe parkowanie. Po identyfikator należy zgłosić się do Administracji Osiedla,
ul. Marusarzówny 2, lokal 33, I piętro, tel. 58 348 83 31 

Czynsze - co wchodzi w skład opłaty czynszowej i co ma wpływ na jej wysokość?

Z czego wynika wysokość naszych comiesięcznych rachunków? Na znaczną część opłat Spółdzielnia nie ma wpływu – stawki określane są przez dostawców mediów: ogrzewania, wody czy prądu. Niektóre wynikają np. z kosztów pracy, a jeszcze inne są wynikiem decyzji lokatorów o sposobie rozliczania wody czy ciepła. 

Warto wiedzieć, co wchodzi w skład czynszu i na co przeznaczane są środki z naszych comiesięcznych wpłat:  

 • Opłaty zależne od Spółdzielni

  Ich wysokość ustala Spółdzielnia. Przeznaczone są na wydatki związane z kosztami działalności całej Spółdzielni, między innymi: 

  • opłata eksploatacyjna, która przeznaczona jest m.in. na: 
   • utrzymanie i eksploatację nieruchomości wspólnych i części wspólnych budynków
   • utrzymanie zieleni, placów zabaw i chodników
   • sprzątanie i odśnieżanie
  • opłata na fundusz remontowy 
  • opłata na działalnością kulturalną (Centrum Kultury)

  Warto wiedzieć, że zgodnie z prawem, planowane wydatki i wpływy z opłat czynszowych powinny się równoważyć. 

 • Opłaty niezależne od Spółdzielni 

  W ich skład wchodzą koszty związane z eksploatacją danego lokalu mieszkalnego. Ich wysokość wynika z zewnętrznych cenników dostawców lub z przepisów prawa. Koszty niezależne od Spółdzielni to między innymi: 

  • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
  • opłata za dostarczanie ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody 
  • zaliczka na dostarczenie pozostałych mediów 
  • zaliczka na energię elektryczną niezbędną do obsługi wind, oświetlenia klatek schodowych i terenu osiedla 
  • zaliczka na podatek od nieruchomości 
 • Pozostałe opłaty 

  To głównie opłaty eksploatacyjne, które dotyczą tylko niektórych członków Spółdzielni, korzystających z dodatkowych przywilejów. To między innymi: 

  • ryczałtowa opłata za miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami 
  • opłata za użytkowanie pomieszczenia gospodarczego na klatce schodowej 
  • opłata za używanie domofonów czy obsługę podzielników ciepła. 

Remont mieszkania – jak się za to zabrać?

Każdy Mieszkaniec prędzej czy później zmierzy się z koniecznością przeprowadzenia remontu. Niezależnie od tego, czy będzie to tylko odświeżenie wnętrza czy też całkowita przebudowa i zmiana aranżacji, trzeba się do tego dobrze przygotować. 

Jak przygotować się do remontu mieszkania w LWSM Morena? 

Szczegółowy opis obowiązujących procedur postępowania
w przypadku przeprowadzania remontów zawarty jest w Regulaminie użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego. Zgodnie z zapisami w nim zawartymi wszelkie przebudowy, remonty lub modernizacje mogą być dokonywane jedynie za pisemną zgodą Spółdzielni i przy zachowaniu przepisów prawa budowlanego. 

O zgodę na remont może wystąpić właściciel danego lokalu mieszkalnego lub osoba upoważniona. Spółdzielnia wydając zgodę przeprowadzenie prac w określonym zakresie, podaje wytyczne i warunki, jakie należy spełnić. 

Ingerencja w ścianę nośną budynku oraz dokonywanie zmian
w elewacji budynku (np. zabudowa balkonu) wymaga dodatkowo uzyskania przez właściciela mieszkania pozwolenia na budowę wydawanego przez Urząd Miejski w Gdańsku. 

Jak powinny przebiegać prace remontowe? 

Wszystkie prace należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt, pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia, z zachowaniem interesu osób trzecich, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Właściciel lokalu mieszkalnego wnioskujący o zgodę na remont ponosi również pełną odpowiedzialność za szkody materialne spowodowane w trakcie prac remontowych. O czym jeszcze należy pamiętać? 

 • rozpoczęcie oraz zakończenie prac należy zgłosić do Administracji. 
 • roboty remontowe można wykonywać w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00. 

Jak pozbyć się gruzu i innych odpadów poremontowych? 

Przypominamy, że odpady budowlane (takie jak gruz, panele, okna, parapety, muszle ustępowe, brodziki, wanny, umywalki, itd.) należy wywozić we własnym zakresie. Tego typu odpady nie będą usuwane przez firmę odbierającą śmieci. Na gruz i odpady poremontowe należy zamówić kontener lub worek w porozumieniu z Administracją Osiedla 

Dodatkowo zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku każdy lokal mieszkalny może bezpłatnie raz w roku dostarczyć dwie tony odpadów remontowych do PSZOK-u zlokalizowanego w Zakładzie Utylizacyjnym przy ul. Jabłoniowej 55 

Jak uzyskać dodatek mieszkaniowy oraz komu on przysługuje?

Dodatek mieszkaniowy – ogólne informacje

Dodatek mieszkaniowy to świadczenie dedykowane dla osób, których sytuacja finansowa pogorszyła się lub które ze względu na swoje niskie dochody nie są w stanie ponosić wydatków za lokal. Występuje się o niego raz na pół roku lecz można go otrzymać dowolną ilość razy – tak długo jak jest potrzebny.

O dodatek mieszkaniowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotny jest jedynie niski dochód, metraż zajmowanego lokalu i tytuł prawny do lokalu. O dodatek mogą ubiegać się nawet osoby już czynszowo zadłużone.

Kryteria jakie należy spełnić aby uzyskać dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku (ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) a w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia.

Od 9 lutego 2024 r. kryterium dochodowe wynosi 2.862,19 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 2.146,64 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal,
 • osoby zamieszkujące w lokalach innych niż będące w zasobach mieszkaniowych miasta Gdańska zobowiązane są dołączyć kartę kryteriów potwierdzoną przez zarządcę lub administratora,
 • deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • wysokość opłat za lokal obowiązujących w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu – do wglądu,
 • dowód osobisty – do wglądu,

Wypłata świadczenia

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, z góry, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca. Zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny zalicza dodatek mieszkaniowy na poczet przysługujących lub rozliczanych za jej pośrednictwem należności za zajmowany lokal mieszkalny.

Gdzie złożyć wniosek?

osobiście

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Obsługi Mieszkańców
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

za pośrednictwem poczty

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Pomocy Mieszkaniowej
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

w formie elektronicznej

Portal ePUAP – http://epuap.gov.pl