square

Projekt Piekarnicza – co warto wiedzieć?

Dzięki uzyskaniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wartość działki przy ul. Piekarniczej wzrosła trzykrotnie! Zabiegaliśmy o to od kilku lat. Otwiera to nowe możliwości dla Spółdzielców i Spółdzielni!

Jako Spółdzielnia dążymy do takiego wykorzystania działek, aby uzyskać największe korzyści finansowe z przeznaczeniem na inwestycje, modernizacje, oraz remonty aktualnego majątku Spółdzielni. Chcemy, aby cały majątek służył jak najlepiej wszystkim Spółdzielcom.

Decyzję o najlepszym wykorzystaniu podejmą sami Spółdzielcy na Walnym Zgromadzeniu!

Co zakłada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego:

  1. Stworzenie przestrzeni mieszkalno-usługowej – można wybudować około 300 mieszkań w komfortowym, współczesnym standardzie
  2. Miejsca postojowe dla każdego mieszkania
  3. Kameralna zabudowa wśród zieleni i przestrzeń rekreacyjna
  4. Punkty usługowe służące Mieszkańcom

 

 

Projekt Piekarnicza – co może zrobić Spółdzielnia?

Jako Spółdzielnia możemy podjąć następujące działania:

  1. Wybudować mieszkania w tzw. trybie spółdzielczym lub
  2. wybudować mieszkania w tzw. trybie inwestorskim lub
  3. sprzedać grunt.

Każdy model ma wady i zalety. O każdym warto rozmawiać.

Decyzję podejmiecie Państwo Spółdzielcy na Walnym Zgromadzeniu!