square

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

Definicje:

Strona internetowa, strona –  www.morena.com.pl

Właściciel – podmiot posiadający prawną własność strony internetowej

Administrator – podmiot zarządzający świadczonymi usługami na stronie internetowej

Użytkownik – osoba przeglądająca treści zamieszczone na stronie internetowej, odwiedzająca ją lub korzystająca z jej zasobów.

I. Właściciel / Administrator

 1. Właścicielem i Administratorem strony internetowej jest Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Morena” z siedzibą przy ul. Migowskiej 77A, 80-287 Gdańsk, (zwana dalej „Administratorem”, „Spółdzielnią”).
 2. Usługi świadczone przez Administratora są zgodne z niniejszym regulaminem, a wejście na stronę i korzystanie z jej zawartości oznacza akceptację regulaminu.
 3. Jeśli użytkownik nie zgadza się na przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, powinien powstrzymać się od korzystania ze strony.
 4. Regulamin obowiązuje użytkownika bez konieczności zawierania innej umowy.

II. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszystkie prawa własności intelektualnej, zwłaszcza prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych dotyczące tekstów, ilustracji, zdjęć, dźwięków i innych materiałów zamieszczonych na stronie są własnością Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena” lub ich właściciel zezwolił na ich wykorzystanie.
 2. Bez wcześniejszej zgody Spółdzielni, użytkownik nie ma pozwolenia na:
 1. wykorzystywanie (całości lub części) strony internetowej lub zawartych w jej treści oznaczeń w celach komercyjnych;
 2. modyfikowanie (całości lub części) strony internetowej ani dołączanie do jej treści innych opracowań (takich jak dokumenty papierowe, blogi lub witryny prowadzone przez osoby trzecie).

III. Świadczone usługi

 1. W ramach niniejszej strony internetowej Administrator świadczy następujące usługi:
  1. przekazywanie treści i informacji dotyczących Spółdzielni i jej usług;
  2. nawiązywanie kontaktu ze Spółdzielnią;
  3. zapewnianie możliwości zalogowania się do Systemu Elektronicznego Biura Obsługi Klienta.
 2. Dostęp do strony jest bezpłatny.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat za dowolne usługi świadczone na stronie. Jednocześnie zobowiązuje się do wcześniejszego poinformowania o wszelkich zmianach oraz uzyskania akceptacji użytkownika przed wprowadzeniem tych opłat.

IV. Warunki techniczne

 1. W celu korzystania ze strony niezbędne są następujące wymagania techniczne:
 1. urządzenie końcowe z dostępem do Internetu;
 2. standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies.
 1. Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia świadczenia usług związanych z modernizacją albo przebudową strony lub pracami konserwatorskimi w systemie teleinformatycznym obsługującym stronę.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w świadczeniu usług, które są spowodowane przyczynami niezależnymi od niego.

V. Warunki użytkowania

 1. Użytkownik ma obowiązek korzystania ze strony zgodnie z obowiązującym prawem w Rzeczpospolitej Polskiej, zwłaszcza z postanowieniami ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 t.j. ze zm.), ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2021 r. poz. 576 t.j. ze zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 t.j. ze zm.).
 2. W szczególności zabronione jest korzystanie ze strony w sposób:
 1. naruszający obowiązujące prawo;
 2. sprzeczny z postanowieniami regulaminu;
 3. mający na celu przekazywanie i rozpowszechnianie materiałów zawierających oprogramowanie szpiegujące, wirusy komputerowe lub inne szkodliwe oprogramowanie.

VI. Pozyskiwanie danych

 1. Podczas korzystania z zasobów strony www.morena.com.pl gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików „cookies”, które służą identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszych serwisów. 
 2. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Są one stosowane w celu zbierania informacji o zachowaniach użytkownika na stronie, ułatwienia korzystania z witryny oraz dostosowania treści do indywidualnych preferencji.
 3. Użytkownik ma możliwość zarządzania ustawieniami plików cookies poprzez dostosowanie ustawień swojej przeglądarki internetowej. W większości przeglądarek istnieje możliwość blokowania lub usuwania plików cookies. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie plików cookies może wpłynąć na pełną funkcjonalność strony.

VII. Reklamacje i odpowiedzialność

 1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące działania strony powinny być zawarte w piśmie skierowanym do Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena”, zawierającym: Imię, Nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji użytkownika oraz uzasadnienie reklamacji.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji i opinii przekazywanych przez odwiedzających stronę, zgodnie z zasadami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Administrator nie gwarantuje wartości, przydatności, kompletności czy użyteczności materiałów i informacji zamieszczonych na stronie.
 5. Treści strony nie są objęte gwarancją Administratora, zwłaszcza pod względem bezpieczeństwa (w tym braku wirusów) oraz prawidłowego działania.
 6. Korzystanie ze strony przez użytkownika odbywa się na własne ryzyko. Pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z jej korzystania ponosi użytkownik.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za linki zamieszczone na stronie, zwłaszcza te prowadzące do stron i witryn podmiotów trzecich.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Korzystając z niniejszej strony użytkownik zgadza się na wykorzystywanie jego danych osobowych na potrzeby Administratora, które określone są w polityce prywatności zamieszczonej na stronie.
 2. Dokładne informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się w polityce prywatności zamieszczonej na stronie.

IX. Ustalenia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, zwłaszcza przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany regulaminu po wcześniejszym poinformowaniu użytkowników o planowanej modyfikacji. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani za pośrednictwem strony.

X. Kontakt

 1. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego regulaminu, użytkownik może skontaktować się z Administratorem:
 1. elektronicznie pod adresem e-mail: sekretariat@morena.com.pl
 2. listownie lub osobiście pod adresem: ul. Migowska 77A, 80-287 Gdańsk.