square

Loading

Informacja o wymianie wodomierzy – harmonogram (artykuł aktualizowany)

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 1 lutego do 15.06.2024 r. w LWSM Morena przeprowadzana jest wymiana wodomierzy. Wszystkie wodomierze będą wyposażone w nakładkę radiową, co sprawi, że pomiar zużycia będzie odbywał się w sposób zdalny z możliwością automatycznego wykrywania niektórych usterek. Dla każdej nieruchomości będą planowane dwa terminy wymiany. Uprzejmie prosimy o obecność w mieszkaniach oraz o umożliwienie monterom dostępu do liczników. W przypadku nieobecności Państwa podczas montażu w pierwszym terminie, będzie wyznaczony drugi termin o którym poinformujemy w ogłoszeniach na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.

UWAGA! Z przyczyn losowych zaistniałych w firmie wymieniającej wodomierze nie odbędzie się zaplanowany na 21 i 22 lutego montaż w budynkach przy ul. Marusarzówny 7 i Marusarzówny 9. O nowym terminie dla tych lokalizacji poinformujemy jak tylko otrzymamy takie informacje od wykonawcy.

Wymiana wodomierzy w pierwszym etapie obejmie budynki:

ul. Amundsena 1, 3, 4, 5 – zrealizowany pierwszy termin
ul. Arctowskiego 8, 12 – zrealizowany pierwszy termin
ul. Arctowskiego 2, 3, 4, 6
ul. Budapesztańska 6 – zrealizowany pierwszy termin
ul. Burgaska 3, 4, 9 – zrealizowany pierwszy termin
ul. Bulońska 6, 8, 26 – zrealizowany pierwszy termin
ul. Bulońska 12, 14, 38
ul. Czecha 1, 3, 5, 7, 9, 11 – zrealizowany pierwszy termin
ul. Dobrowolskiego 3, 5
ul. Kusocińskiego 4, 6, 8 – zrealizowany pierwszy termin
ul. Marusarzówny 1, 3, 4, 5, 6 – zrealizowany pierwszy termin
ul. Marusarzówny 11, 13, 15, 17, 19
ul. Nałkowskiej 2, 4, 5 – zrealizowany pierwszy termin
ul. Nałkowskiej 6, 8
ul. Orańska 1, 2 – zrealizowany pierwszy termin
ul. Warneńska 3, 7, 8, 10, 14, 16 – zrealizowany pierwszy termin
ul. Warneńska 9, 12
ul. Wyrobka 1, 2, 3, 9, 11 – zrealizowany pierwszy termin
ul. Wyrobka 5, 7
ul. Żylewicza 3, 5 – zrealizowany pierwszy termin

Poniżej przedstawiamy daty oraz godziny wymiany:

Może zaistnieć sytuacja, że instalatorzy wcześniej skończą wymianę wodomierzy w zaplanowanej lokalizacji i wtedy za Państwa zgodą mogą wymienić wodomierze przed planowanym dla danego adresu terminem.

22.02.2024

ul. Arctowskiego 2
Klatka B 8:00-18:00
telefon kontaktowy 517 348 382

ul. Marusarzówny 19
Klatka D 15:00-20:00
telefon kontaktowy 505 031 061

ul. Nałkowskiej 6
Klatka A 8:00-18:00
telefon kontaktowy 695 305 514

23.02.2024

ul. Arctowskiego 4
Klatka A 8:00-13:00
telefon kontaktowy 517 348 382

ul. Marusarzówny 19
Klatka E 15:00-20:00
telefon kontaktowy 505 031 061

ul. Nałkowskiej 6
Klatka B 8:00-18:00
telefon kontaktowy 695 305 514

ul. Nałkowskiej 8
Klatka A 8:00-11:30
Klatka B 11:30-14:30
Klatka C 14:00-18:00
telefon kontaktowy 695 305 514

ul. Warneńska 9
Klatka A 8:00-9:30
Klatka B 9:30-11:00
Klatka C 11:00-12:30
Klatka D 13:00-14:00
telefon kontaktowy 505 475 405

ul. Warneńska 12
Klatka A 14:00-15:00
Klatka B 15:00-16:30
Klatka C 15:00-16:30
telefon kontaktowy 505 475 405

24.02.2024

ul. Bulońska 12
Klatka A 8:00-9:30
Klatka B 9:30-11:00
Klatka C 11:00-12:30
telefon kontaktowy 505 475 405

ul. Bulońska 14
Klatka A 13:00-14:30
Klatka B 14:30-16:30
telefon kontaktowy 505 475 405

26.02.2024

ul. Arctowskiego 4
Klatka B 8:00-18:00
telefon kontaktowy 517 348 382

ul. Bulońska 38
Klatka A 15:00-20:00
telefon kontaktowy 505 031 061

ul. Marusarzówny 15
Klatka ABCD 9:00-18:00
telefon kontaktowy 505 031 061

27.02.2024

ul. Arctowskiego 6
8:00-18:00
telefon kontaktowy 517 348 382

ul. Bulońska 38
Klatka B 15:00-20:00
telefon kontaktowy 505 031 061

ul. Wyrobka 5
Klatka CD 9:00-18:00
telefon kontaktowy 505 031 061

ul. Wyrobka 7
Klatka AB 14:00-18:00
telefon kontaktowy 505 031 061

28.02.2024

ul. Arctowskiego 3
8:00-18:00
telefon kontaktowy 517 348 382

ul. Bulońska 38
Klatka C 15:00-20:00
telefon kontaktowy 505 031 061

ul. Marusarzówny 11
Klatka A 9:00-10:30
Klatka B 10:30-12:00
Klatka C 12:00-13:30
Klatka D 13:30-15:00
Klatka E 15:00-16:30
Klatka F 16:30-18:00
telefon kontaktowy 505 031 061

29.02.2024

ul. Bulońska 38
Klatka C 15:00-20:00
Klatka D 15:00-20:00
telefon kontaktowy 505 031 061

ul. Dobrowolskiego 3
Klatka AB 8:00-13:00
Klatka CD 13:00-18:00
telefon kontaktowy 517 348 382

ul. Marusarzówny 13
Klatka ABC 9:00-14:00
telefon kontaktowy 505 031 061

1.03.2024

ul. Dobrowolskiego 5
Klatka AB 8:00-13:00
telefon kontaktowy 517 348 382

ul. Bulońska 38
Klatka D 15:00-20:00
telefon kontaktowy 505 031 061

ul. Marusarzówny 17
Klatka ABC 9:00-14:00
telefon kontaktowy 505 031 061

square