square

Loading

Wyniki konkursu „Morena w kwiatach”

W dniach 08.05.2023r. – 07.07.2023r. komisja konkursowa dokonała oględzin balkonów i loggi zgłoszonych do Konkursu.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie ustaliła wyniki konkursu przyznając:

W kategorii balkony i loggi:

Miejsce pierwsze – Socha Elżbieta

Miejsce drugie – Łukaszuk Ludmiła

Miejsce trzecie – Kusto Lucyna

Wyróżnienie I – Kamiński -Fedorowicz Dominika

Wyróżnienie II- Piwowarska Longina

 

W kategorii ogródki przydomowe:

Miejsce pierwsze – Stępień-Nowak Gabriela

Miejsce drugie – Jakubowska Krystyna

Miejsce trzecie – Szmajchel Grażyna

Wyróżnienie I – Gazda Dariusz

Wyróżnienie II- Bzikut Jacek

square