square

Loading

Wyniki ankiety: budować mieszkania i inwestować w Spółdzielnię

510 osób wzięło udział w sondażu preferencji dotyczących zagospodarowania należącego do naszej spółdzielni terenu przy ul. Piekarniczej. Ankietowani bardzo jasno wskazują, że najlepszym dla spółdzielni modelem zagospodarowania tego obszaru będzie wybudowanie tam mieszkań i ich sprzedaż , by pozyskane w ten sposób pieniądze przeznaczyć na inwestycje na osiedlu. Ten model, określony jako inwestorski zyskał poparcie aż 56% uczestników ankiety (zdecydowanie tak lub raczej tak).

Zgodnie z obietnicą złożoną podczas ubiegłorocznego Walnego Zgromadzenia Spółdzielców, zarząd zrealizował spotkanie informacyjne, a następnie ankietę preferencji dotyczącą zagospodarowania terenu przy ulicy Piekarniczej.

Przypomnijmy, że Rada Miasta Gdańska uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Zgodnie z nim będzie można wybudować tam około 300 mieszkań w kameralnej zabudowie.

Trzy modele – można było ocenić każdy z nich

Zarząd Spółdzielni zapytał mieszkańców Moreny o to, co uznają za najlepsze dla tego obszaru i dla spółdzielni, która jest jego właścicielem.   W ankiecie przedstawiono trzy propozycje, uczestnicy mogli wskazać każdy z nich:

 1. Model handlowy
  • Spółdzielnia sprzedaje grunt z pozwoleniem na budowę np. w przetargu i nie zajmuje się budowaniem mieszkań. To pomniejsza majątek Spółdzielni. Za pozyskane w tym modelu środki można łącznie:
   zmodernizować 27 wind (23% stanu),
  • wyremontować 136 klatek schodowych w niskich budynkach (43% stanu),
  • wyremontować 5,4 tys. m2 ulic i chodników (4,7% stanu).
 2. Model inwestorski
  • Spółdzielnia buduje mieszkania i sprzedaje je w cenie rynkowej. Pierwszeństwo w wyborze mieszkania i zakupie przed innymi mają Członkowie Spółdzielni. Za pozyskane w tym modelu środki można łącznie:
   zmodernizować 43 windy (37% stanu),
  • wyremontować 216 klatek schodowych w niskich budynkach (68% stanu),
  • wyremontować 8,6 tys. m2 ulic i chodników (7,5% stanu).
 3. Model spółdzielczy
  • Budowa ok. 300 spółdzielczych mieszkań, tańszych niż w cenie rynkowej. Mogą je kupić tylko Spółdzielcy zrzeszeni w LWSM Morena. Za pozyskane w tym modelu środki można łącznie :
   zmodernizować 20 wind (17% stanu),
  • wyremontować 99 klatek schodowych w niskich budynkach (31% stanu),
  • wyremontować 4 tys. m2 ulic i chodników (4% stanu).

Ankietowani chcą inwestycji

Zarząd Spółdzielni oszacował także potencjalne korzyści dla spółdzielni z każdego z modelu, co także przedstawiono w ankiecie. Uczestnicy ankiety wskazali model inwestorski, jako najkorzystniejszy. Aż 56% odpowiedziało tak lub zdecydowanie tak dla tej propozycji. Przeciwnego zdania – “absolutnie nie” i “raczej nie” było 37% uczestników.

Bardzo silne “nie!” zostało zaadresowane wobec modelu handlowego – przeciw jego realizacji jest aż 73% uczestników ankiety.

Entuzjazmu nie budzi też model spółdzielczy – przeciw niemu wypowiedziało się aż 58% uczestników ankiety, z czego aż 42% wskazało odpowiedź “ absolutnie nie”.

– Wskazanie jest jednoznaczne – mówi Mariusz Bykowski, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej LWSM Morena. –  Model inwestorski przynosi najwięcej korzyści spółdzielni. Jeżeli Walne Zgromadzenie zdecyduje się na poparcie tego rozwiązania, przy samej realizacji zaproponujemy pierwszeństwo w wyborze mieszkań dla mieszkańców spółdzielni.

Łącznie w badaniu wzięło udział 510 osób – to blisko 7 proc. ogólnej liczby Spółdzielców. Ankietę można było wypełnić w formie papierowej (na to zdecydowało się 186 osób) lub internetowej (324 osoby). Preferencje rozłożyły się podobnie, niezależnie od formy udzielania odpowiedzi.

Z osób, które wzięły udział w ankiecie:

 • 54 proc. to kobiety,

 • 52 proc. uczestników ma 31 do 55 lat,

 • aż 44 proc. mieszka na Morenie powyżej 25 lat.

Jedynie 24 osoby (4,7% głosujących) wypowiedziały się raczej nie lub zdecydowanie nie odnośnie każdej z przedstawionych propozycji.

Jeśli mają Państwo spostrzeżenia na temat wyników niniejszego badania prosimy aby zgłaszać je na adres email: sekretariat@morena.com.pl z tytułem ANKIETA PIEKARNICZA.

Dziękujemy za udział w badaniu!

square