square

Loading

SZCZEGÓŁOWA WERYFIKACJA PEŁNOMOCNICTW

SZCZEGÓŁOWA WERYFIKACJA PEŁNOMOCNICTW – możliwość wcześniejszej autoryzacji pełnomocników

 Gdańsk dnia 24 maja 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą szczegółowo weryfikowane, co będzie warunkowało wydanie mandatu pełnomocnikowi uprawniającego do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia. Realizuje to wytyczne ogólnopolskich organów spółdzielczych. Aby proces przebiegał płynnie i nie wydłużał czasu rejestracji uczestników Walnego Zgromadzenia w dniu obrad, rekomendujemy wcześniejszą autoryzację pełnomocników w siedzibie LWSM Morena.

Pełnomocnik, czyli osoba posiadająca pełnomocnictwo wystawione na swoje dane osobowe i podpisane przez wystawcę pełnomocnictwa – Członka Spółdzielni, może osobiście przedłożyć oryginał pełnomocnictwa wraz z okazaniem dowodu tożsamości, w siedzibie Spółdzielni przy ul.Migowskiej 77A w pok. nr 1, w godzinach pracy Spółdzielni. Prosimy o przedłożenie pełnomocnictwa nie później niż do dnia poprzedzającego dzień obrad Walnego Zgromadzenia.

Wcześniejsze przedłożenie pełnomocnictwa pozwoli na uniknięcie ryzyka powstania trudności lub wątpliwości w procesie weryfikowania pełnomocnictw bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia i powinna zapewnić możliwość dopuszczenia pełnomocnika do obrad Walnego Zgromadzenia (dla Członków i Pełnomocników przypisanych do danego dnia obrad).

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami podczas wydawania mandatów i przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia będzie dokonywany zapis obrazu i dźwięku oraz odnotowywane będą dane osobowe osób uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia, w tym dane osobowe Pełnomocników.

Jeśli będą jakiekolwiek wątpliwości odnośnie prawdziwości pełnomocnictwa, będzie to sprawdzać Policja.

Przypominamy, że fałszowanie dokumentów (w tym – pełnomocnictw) lub posługiwanie się nimi w sposób nieuprawniony jest przestępstwem i podlega odpowiedzialności karnej.

 

Mariusz Bykowski

                 

Piotr Litwin

Prezes Zarządu

 

Zastępca Prezesa Zarządu

square