square

Loading

Spotkania przed Walnym Zgromadzeniem LWSM „Morena”

Zarząd LWSM „Morena”, na podstawie § 33 ust. 7 Statutu zaprasza Członków Spółdzielni na spotkania przed Walnym Zgromadzeniem LWSM „Morena” w Gdańsku. Spotkania odbędą się w siedzibie Centrum Kultury im. Jana Pawła II przy ul. Nałkowskiej 3 w Gdańsku w dniach 20.05.2024r. oraz 21.05.2024r. w godz. 16:00 – 18:00.

square