square

Rada Nadzorcza LWSM Morena nadzoruje i kontroluje działalność Zarządu Spółdzielni. Do jej obowiązków należy m.in. ocena corocznych sprawozdań finansowych i jej przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Mieszkańców.

W czerwcu 2023 r. Walne Zgromadzenie wybrało kolejną Radę Nadzorczą. Jej kadencja jest trzyletnia i kończy się w 2026 r. W jej ramach działają dwie komisje problemowe – rewizyjna i inwestycyjna.

Głos Prezydium Rady Nadzorczej 

Chcielibyśmy w imieniu  Rady Nadzorczej podziękować Członkom Spółdzielni, którzy postanowili poświęcić swój czas na sprawy dotyczące nas wszystkich i uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.  

Dziękujemy za oddane na nas głosy. Do Rady Nadzorczej trafiły osoby z różnych środowisk, z różnym doświadczeniem życiowym i zainteresowaniami. Część poglądów i postulatów jakie prezentowaliśmy jeszcze jako kandydaci, jest dla nas  wszystkim wspólna. To dobra podstawa do współpracy. Jesteśmy przekonani, że choć różnić nas mogą poglądy na niektóre sprawy to łączy nas wspólny cel, jakim jest dobro Spółdzielni i Spółdzielców. Dlatego wierzymy, że Rada Nadzorcza kadencji 2023-2026 będzie działać w duchu współpracy i wzajemnego zrozumienia. 

Członkowie Rady Nadzorczej

square
Piotr Bińko

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Leśniewicz

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Karolina Wolf

Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Piotr Bińko
Piotr Jurek
Jolanta Kloska
Małgorzata Leśniewicz
Elżbieta Lewińska
Ireneusz Macholl
Zofia Markowicz
Marek Michalski
Anna Smoleń
Jadwiga Szajder
Róża Wachowska
Karolina Wolf
Dorota Zarzeczańska

Komisja Rewizyjna
  • Małgorzata Leśniewicz – Przewodnicząca
  • Elżbieta Lewińska – Zastępca Przewodniczącej 
  • Jadwiga Szajder – Sekretarz 
  • Marek Michalski – Członek Komisji
Komisja Inwestycyjna
  • Piotr Bińko – Przewodniczący 
  • Ireneusz Macholl – Zastępca Przewodniczącego
  • Dorota Zarzeczańska – Sekretarz