square

Loading

PRACE GDAŃSKICH WODOCIĄGÓW planowane przerwy w dostawach wody

Służby Gdańskich Wodociągów w dniach 26-27 kwietnia br. w godzinach od 20:00 do 6:00 prowadzić będą prace związane z planowanym płukaniem magistrali wodociągowej od Ujęcia Wody „Straszyn” do Zbiorników Wody „Migowo” (ul. Myśliwska). Prowadzone prace mogą spowodować zaburzenia w dostawach wody: tj. spadki ciśnienia lub nawet braki wody.
Informacje na temat zastępczych punktów poborów wody lub lokalizacji beczkowozów umieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej www.gdanskiewodociagi.pl w zakładce Awarie.

Po zakończeniu płukania sieci mogą wystąpić okresowe przebarwienia wody spowodowane obecnością w wodzie związków żelaza i manganu. Nie stwarzają one zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednak w przypadku ich pojawienia, nie zaleca się używać przebarwionej wody do celów spożywczych.

square