square

Loading

Podziękowanie za udział w Walnym Zgromadzeniu

Szanowni Państwo,

Członkowie Spółdzielni,

Walne Zgromadzenie już za nami!

W piątek 30 czerwca br. w sali Centrum Kultury odbyło się Kolegium Walnego Zgromadzenia podsumowujące wyniki z sześciu dni obrad.

W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia omówione zostały najistotniejsze sprawy Spółdzielni i Osiedla. Obrady przebiegały w rzeczowej atmosferze i zamknęły się konstruktywnymi głosowaniami. Gratulujemy wyborów i dziękujemy za oddane przez Państwa głosy.

Bardzo dziękujemy także za merytoryczną dyskusję, zaangażowanie i zapraszamy Spółdzielców do dalszego aktywnego włączania się w życie Spółdzielni.

Dziękujemy Radnym ustępującej kadencji za Ich prace i zaangażowanie, a nowo wybranym Członkom Rady Nadzorczej gratulujemy i życzymy owocnej pracy w kadencji 2023-2026.

 

 

Mariusz Bykowski

                 

Piotr Litwin

Prezes Zarządu

 

Zastępca Prezesa Zarządu

square