square

Loading

Podziękowanie za udział w Walnym Zgromadzeniu

Drodzy Spółdzielcy, Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy Spółdzielcom uczestniczącym w zakończonym właśnie Walnym Zgromadzeniu Członków LWSM Morena za liczny udział w tym najważniejszym wydarzeniu w życiu Spółdzielni.

W sposób szczególny dziękujemy za poparcie wszystkich inicjatyw, planów
i programów dając silną motywację Zarządowi do dalszej pracy na rzecz wszystkich Mieszkańców.

Zgodnie z porządkiem obrad Walne Zgromadzenie, w czasie pięciu części zajęło się kluczowymi dla Spółdzielni zagadnieniami i podjęło decyzje mające ogromny wpływ na dalszy rozwój Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Członków między innymi znaczącą większością głosów zatwierdziło wszystkie sprawozdania dotyczące działalności organów Spółdzielni za ostatni rok.

Walne Zgromadzenie dokonało w sposób jednoznaczny wyboru 13-tego Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni w osobie Pani Jolanty Kloski. Pani Jolanta Kloska otrzymała 63 proc. głosów.

Także w sposób jednoznacznie pozytywny Walne Zgromadzenie przyjęło szereg programów i planów rozwoju Spółdzielni, a w szczególności:

1. Program wymiany wind ze wsparciem środków z programów dofinansowań rządowych.

2. Realizację inwestycji przy ulicy Piekarniczej, dając tym samym wskazanie o konieczności inwestowania i rozwoju oraz zwiększania przychodów Spółdzielni z przeznaczeniem na poprawę stanu aktualnego majątku i komfortu życia Spółdzielców.

Członkom Zarządu udzielono absolutoriów potwierdzając w ten sposób skuteczność działań Zarządu, transparentność, zaangażowanie i dbałość Zarządu o dobro Spółdzielców.

Będziemy kontynuować i rozwijać działania służące rozwojowi Spółdzielni. Dziękujemy za zaufanie i silny mandat do działania.

Protokoły z Walnego Zgromadzenia, Protokół Kolegium z podsumowaniem wyników oraz podjęte uchwały w najbliższych dniach zostaną udostępnione dla Członków poprzez system EBOK.

 

square