square

Loading

Opinia bankowa

Opinia zawiera informacje o posiadanych produktach oraz o stanie środków pieniężnych Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena” na dzień 11.12.2023 r. Bank informuje w niej również o braku produktów kredytowych i przeterminowanych zobowiązań.

square