square

Loading

Oferta wynajmu terenu pod sezonową sprzedaż owoców i warzyw

Lokatorsko Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Morena” w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wynajem terenu pod sezonową sprzedaż owoców i warzyw dla punktów sprzedaży nr 1 -8 w okresie od dnia 22.05.2024 r. do dnia 31.08.2024 r.

Lokalizacje

Punkt sprzedaży nr 1

Powstania Listopadowego / Bulońska o powierzchni 6 m2 (działka nr 95/5)

Punkt sprzedaży nr 2

Raciborskiego o powierzchni 6 m2 (działka nr 105/5)

Punkt sprzedaży nr 3

Rakoczego/Wyrobka o powierzchni 6 m2 (działka nr 42/6)

Punkt sprzedaży nr 4

Piecewska, o powierzchni 6 m2 (działka nr 66/35)

Punkt sprzedaży nr 5

Rakoczego/Bulońska, o powierzchni 6 m2 (działka nr 375/7)

Punkt sprzedaży nr 6

Jaśkowa Dolina/Piecewska o powierzchni po 6 m2 (działka nr 137)

Punkt sprzedaży nr 7

Jaśkowa Dolina/Piecewska o powierzchni po 6 m2 (działka nr 137)

 

W przypadku zainteresowania najmem terenu, prosimy o przedłożenie oferty wraz ze wskazaniem lokalizacji, w terminie do dnia 15.05.2024 r.

Jednocześnie informujemy, że oferty w kwocie poniżej 3 500,00 zł netto za cały okres najmu, nie będą rozpatrywane. 

Osoba do kontaktu: Monika Dobrzeniecka tel. (058) 345 76 76

 Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 KC.

square