square

Loading

Oferta wynajmu terenu pod sezonową sprzedaż choinek na terenie LWSM ,,Morena” w Gdańsku

Oferta wynajmu terenu pod sezonową sprzedaż choinek
na terenie LWSM ,,Morena” w Gdańsku

Lokatorsko Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Morena” w Gdańsku zaprasza do złożenia ofety cenowej na wynajem terenu w okresie od 10.12.2023 r. do 24.12.2023 r. pod sezonową sprzedaż choinek i ozdób choinkowych w następujących lokalizacjach:

I. Punkty sprzedaży choinek o powierzchni 40 m2 każdy:

– nr 1 przy ul. Piecewskiej/Jaśkowa Dolina – zgodnie z załączoną mapką,
– nr 2 przy ul. Nałkowskiej 1 – zgodnie z załączoną mapką
– nr 3 przy ul. Piecewskiej 26 – zgodnie z załączoną mapką
– nr 4 przy ul. Bulońskiej 3 – zgodnie z załączoną mapką
– nr 5 przy ul. Powstania Listopadowego/Bulońska – zgodnie z załączoną mapką
– nr 6 przy ul. Rakoczego/Czecha – zgodnie z załączoną mapką

II. Punkty sprzedaży ozdób choinkowych o powierzchni 5 m2 każdy:

– nr 1 przy ul. Piecewskiej/Jaśkowa Dolina – zgodnie z załączoną mapką,
– nr 2 przy ul. Nałkowskiej 1 – zgodnie z załączoną mapką
– nr 3 przy ul. Piecewskiej 26 – zgodnie z załączoną mapką

Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 02.12.2023 r. na adres  LWSM ,,Morena” w Gdańsku, ul. Migowska 77A, 80-287 Gdańsk.
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Oferta wynajmu terenu pod sezonową sprzedaż choinek i ozdób choinkowych”.
Jednocześnie informujemy, że oferty dotyczące punktów sprzedaży: 1, 2, 4 i 5
w kwocie poniżej 2000,00 zł netto; punktów sprzedaży: 3, 6 w kwocie poniżej 1500,00 zł netto oraz punktów sprzedaży ozdób choinkowych w kwocie poniżej 300,00 zł netto, nie będą rozpatrywane.  
Osoba do kontaktu: Monika Dobrzeniecka tel. (058) 345 76 76
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 KC.

square