square

Szczegóły dotyczące lokalu

Gdańsk, ul. Piekarnicza 26 budynek nr 1, pok. 17 pomieszczenie biurowe.

Budynek położony jest na terenie ogrodzonego i monitorowanego obiektu LWSM „Morena” o pow. 2,7 ha, składającego się z 9 budynków o funkcjach biurowych, handlowych, usługowych i magazynowych, dyżurki oraz placu wokół nich. Teren ten znajduje się przy popularnym ciągu komunikacyjnym, mianowicie przy ul. Piekarniczej w Gdańsku. Obiekt zlokalizowany jest w dzielnicy Piecki-Migowo („Morena”), w bliskim sąsiedztwie sądu powszechnego oraz nowych inwestycji deweloperskich.

Przedmiotem oferty jest lokal użytkowy o pow. 14,90 m2 wraz z pomieszczeniami wspólnego użytku o pow. 3,42 m2, tj. o łącznej powierzchni użytkowej 18,32 m2.
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, telefoniczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.
Lokal można poddać adaptacji na własne potrzeby.
Na terenie obiektu dostępne są również grunty pod dzierżawę .
Plan zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu jest na etapie uzgodnień, nie wykluczona jest zmiana jego funkcji użytkowej.

Lokal jest dostępny od 01.06.2024 r.