square

Loading

Komunikat Zarządu w sprawie likwidacji opłaty na działalność społeczno wychowawczą i oświatowo kulturalną

Gdańsk dnia 29 maja 2023 r.

ZARZĄD PRZECIWNY LIKWIDACJI OPŁATY NA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO WYCHOWAWCZĄ I OŚWIATOWO KULTURALNĄ

 

Szanowni Państwo

Na Czerwcowe Walne Zgromadzenie Członków Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Morena grupa Członków złożyła wniosek zakładający likwidację opłaty na działalność społeczno-wychowawczą, oświatową, kulturalną oraz sportowo rekreacyjną.

Opłata ta, w wysokości przeciętnie 5 zł miesięcznie na lokal stanowi w sumie niemal 400 tyś złotych rocznie co przekłada się na niemal 70% ogólnych przychodów Centrum Kultury.

Likwidacja tej opłaty w praktyce oznacza likwidację Centrum Kultury w ogóle. Niezbędne będzie zwolnienie pracujących tam osób i konieczność wynajęcia wszystkich pomieszczeń podmiotowi zewnętrznemu. Puste pomieszczenia wciąż generowały by koszty.

Zarząd stanowczo sprzeciwia się temu pomysłowi.

W naszej ocenie Centrum Kultury stanowi społeczne uzupełnienie podstawowej działalności Spółdzielni co odróżnia Nas od zwykłych wspólnot mieszkaniowych. Dowodem, że i wielu z Państwa sądzi podobnie jest liczne Państwa uczestnictwo w prowadzonych w Centrum Kultury zajęciach.

Dlatego prosimy Członków, którym nieobojętny jest los Centrum Kultury o przybycie na czerwcowe Walne Zgromadzenie i wyrażenie swojej opinii przez głosowanie przeciwko projektowi o likwidacji opłaty na działalność kulturalną.

Dziękujemy jednocześnie Członkom licznie uczestniczącym w spotkaniach przed Walnym Zgromadzeniem, jakie odbyły się w dniach 22 i 25 maja w Centrum Kultury.

 

Mariusz Bykowski

 

Piotr Litwin

Prezes Zarządu

 

Zastępca Prezesa Zarządu

square