square

Loading

Komunikat Przewodniczącego WZ

Komunikat Przewodniczącego WZ

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia gratuluje nowo wybranym członkom Rady Nadzorczej i zwołuje posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej na dzień 03.07.2023 na godzinę 17:00 w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Migowskiej 77A. Poniżej proponowany porządek obrad:

PORZĄDEK OBRAD

INAUGURACYJNEGO POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ LWSM „MORENA” W GDAŃSKU ZWOŁANEGO NA PODSTAWIE POSTANOWIEŃ § 43 UST. 2 STATUTU LWSM „MORENA” W GDAŃSKU PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW LWSM MORENA NA DZIEŃ 03.07.2023 GODZ. 17:00.

1. Otwarcie posiedzenia inauguracyjnego Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia LWSM „Morena”.
2. Wybór komisji skrutacyjnej do liczenia głosów w trakcie posiedzenia.
3. Wybór przewodniczącego Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku.
4. Ustalenie organizacji pracy Rady Nadzorczej w kadencji 2023-2026 – dyskusja i podjęcie uchwały.
5. Wybór Prezydium Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku.
6. Wybór Komisji Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku.
7. Sprawy wniesione i różne.
8. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
10. Zakończenie obrad

 

Członkowie Rady Nadzorczej LWSM Morena kadencji 2023-2026 (w kolejności alfabetycznej):

Bińko Piotr
Jurek Piotr
Lewińska Elżbieta
Leśniewicz Małgorzata
Macholl Ireneusz
Markowicz Zofia
Michalski Marek
Smoleń Anna
Szajder Jadwiga
Wachowska Róża
Wolf Karolina
Zarzeczańska Dorota

square