square

Loading

Harmonogram Dyżurów Członków Rady Nadzorczej

GRAFIK DYŻURÓW RADY NADZORCZEJ LWSM „MORENA” – I KWARTAŁ 2024:

05.02.2024
Dorota Zarzeczańska, Elżbieta Lewińska

19.02.2024
Anna Smoleń, Róża Wachowska

04.03.2024
Marek Michalski, Piotr Jurek

18.03.2024
Piotr Bińko, Jadwiga Szajder

W/W DYŻUR ODBYWA SIĘ W BIURZE ZARZĄDU – W POKOJU NR 9 O GODZINIE 16.00.
Czas przeznaczony dla jednego Członka nie może przekroczyć 30 minut.

square